Търсене
Търсене
Close this search box.

Създай своя профил в сайта днес и спечели точки, които можеш да използваш за пазаруване. Happy shopping!

Политика за поверителност

Последно променена и в сила от: 09.02.2024г.

1. Въведение

Поверителността на данните, които въвеждате в нашият уебсайт е много важна за нас. Този документ обяснява как ще използваме личните ви данни.

 

Настоящата Политика за поверителност се отнася до ползване на уебсайт с адрес: www.lolo.bg, обслужван от юридическо лице:

 

“ТЕ МИРАТ” ЕООД, с ЕИК: 206886060, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Банишора, ул. Подполковник Калитин, бл. 24

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 • информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 • информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
 • информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
 • информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името, дата на раждане, пол.
 • информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;
 • информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
 • информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
 • информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на банковата ви карта;
 • информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
 • всяка друга лична информация, която ни изпращате.

 

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с настоящият документ.

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в този документ или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 • администриране на нашите уебсайт и бизнес;
 • персонализиране на уебсайта ни за вас;
 • активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;
 • да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;
 • доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;
 • да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;
 • да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;
 • да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;
 • да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);
 • да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес
 • справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
 • предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
 • потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
 • други цели.

 

Ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг.

Може да оповестим личните ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.
Може да оповестим личната ви информация:

 • до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
 • във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);
 • на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
 • на всеки човек, който вярваме, че може да се яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

 

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

 

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

 

Въпреки другите разпоредби в Секция 5 ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • до степента, в която законът изисква от нас;
 • ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
 • за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама или намаляване на кредитен риск).
 • Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
 • Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.
 • Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.
 • Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

Възможна е актуализация на тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:

 1. Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност ({ПРИЛОЖЕТЕ ТЕКСТ, ЗА ДА СЕ ОТРАЗИ В ПОЛИЦАТА ВИ} за тази цел обикновено приемаме копие на паспорта ви/личната карта, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на битова сметка, показваща настоящия ви адрес).

 

Можем да удържим лична информация, която сте поискали, до степента, позволена от закона.
По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.
На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви осигурим възможност да се откажете от това да използваме личната ви информация за маркетингови цели.

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

Scroll to Top